Metropolitan Transportation Authority logo

Byenveni nan Inisyativ Sondaj Kliyan MTA sou entènèt

Lè w patisipe nan sondaj sou entènèt yo, oumenm ansanm avèk lòt kliyan MTA yo ka ede nou pi byen konprann priyorite kliyan yo, rafine amelyorasyon ki planifye yo, ak amelyore eksperyans vwayaj ou.

Nan fason pou nou envite w rantre nan youn nan sondaj kliyan nou yo, ak chans pou genyen pakou gratis (swa 10 dis tikè ale retou nan pakou tren MTA oswa pakou ki vo 12 mwa MetroCards san limit 30 jou gratis), tanpri konplete sondaj anrejistreman kout nou an. Tanpri reponn tout kesyon yo kidonk nou ka enkli ou nan pwochen sondaj sou entènèt yo. Enfòmasyon sa a pral ede nou voye sondaj ki pi enpòtan ba ou epi asire ke chak sondaj gen melanj kliyan ki apwopriye yo.

Li pa nesesè. Premye tiraj la pral fèt nan oswa apeprè nan oswa sou Desanm 15th 2017   pami tout moun yo ki anrejistre ant kouyne a ak 1 Desanm  2017. Ou dwe gen laj 16 ane oswa pi gran pou konplete anrejistreman sondaj la.

Mwen dakò avèk Règleman Ofisyèl yo , e mwen vle pran sondaj la.


Vwayaj gratis pou panse ou

Enskri pou nouvo sondaj panèl MTA sou entènèt epi di nou kisa ou panse osijè amelyorasyon MTA yo ak lòt kesyon enpòtan sou transpòtasyon.

Alo, ou ka gen vwayaj gratis Santi w gen chans? Enskri jodia.